Kreiranje Digitalne vizit karte

Prikazani primer izgleda Digitalne vizit karte se izrađuje naspram generalija koje smo koristili u kreiranju korporativnog identiteta i dostavljenih stavki koje su preporučljive ili neophodne da se pojave na Vašoj stranici a to su:

  1. Logo firme ili fotografija vlasnika /kolege/
  2. Podatke koji su implementirani na vizit kartu pripremnjenu za štampanje
  3. Linkovi sa društvenih mreža /LinkedIn, Facebook, Instagram, Google Business…/
  4. Kratak tekst o firmi
  5. Spisak usluga ukoliko su prethodno definisane na vizit karti za štampanje
  6. Slogan Vaše firme Link ka lokaciji na Google maps

Napomena: Mini prezentacija Vaše firme se postavlja potpuno besplatno na internetu u periodu od godinu dana po uplati na našem domenu vasafima.brandup.rs i vlasništvo je Digital Circle agencije. Ukoliko klijent poseduje sopstveni domen ili u procesu trajanja Start paketa kupi domen za sopstvenu firmu, Mini prezentacija se može prebaciti na isti.

Primer Digitalne vizit karte

Slogan Vaše firme

Petar Petrović

Direktor

O Firmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Usluge Vaše firme