Kreiranje vizit karte i njena priprema za štampu

PRINCIP RADA: U narednim predstavljenim primerima birate određenu formu vizit karti, eventualno kombinujete primere prednjih i zadnjih strana, i zatim dostavljate generalije odnosno ispisan tekst koji će se nalaziti na vizit karti. Takođe možete uticati i na promenu boja koje dogovorimo pre kreiranja istih.

Na svakoj vizit karti je postavljen QR code koji pri skeniranju sa mobilnim telefonim vodi posetioca na Vašu Digitalnu vizit kartu, domen sajt ukoliko ga već posedujete, na neki od profila društvenih mreža ili eventualno na Google business stranicu ukoliko je posedujete.

Po klijentovoj potvrdi o završetku rada na kreiranju, vizit karta se dostavlja istom u PDF formatu za štampu.

Primer 1

Sadržaj prednje strane vizit karte u primeru 1:

 • Ime i prezime
 • Funkcija
 • Telefon / Telefoni / Fax
 • Adresa firme
 • Domen sajta ukoliko ga posedujete
 • E-mejl adresa
 • Logo
 • QR kod

Sadržaj zadnje strane vizit karte u primeru 1:

 • Naziv / Rečenica za usluge koje pružate
 • Nabrojane usluge

Primer 2

Sadržaj prednje strane vizit karte u primeru 2:

 • Ime i prezime
 • Funkcija
 • Telefon / Telefoni / Fax
 • Adresa firme
 • Domen sajta ukoliko ga posedujete
 • E-mejl adresa
 • Logo
 • QR kod

Sadržaj zadnje strane vizit karte u primeru 2:

 • Naziv / Rečenica za usluge koje pružate
 • Nabrojane usluge

Primer 3

Sadržaj prednje strane vizit karte u primeru 3:

 • Ime i prezime
 • Funkcija
 • Telefon / Telefoni / Fax
 • Adresa firme
 • Domen sajta ukoliko ga posedujete
 • E-mejl adresa
 • Logo

Sadržaj zadnje strane vizit karte u primeru 3:

 • QR
 • Slogan